Archive for the ‘Samvaro’ category

Vila

June 4th, 2023

“Seniorvila”. Det refererar vanligtvis till en kortare tupplur eller vila som tas under dagen av äldre personer för att vila och återhämta sig. Det kan vara speciellt fördelaktigt för äldre personer som kanske behöver extra vilotid eller som känner sig trötta på grund av åldersrelaterade faktorer.

Att ta regelbundna vilotider under dagen kan vara fördelaktigt för hälsan och välbefinnandet hos människor i alla åldrar, inklusive äldre personer. Det kan hjälpa till att minska trötthet, förbättra kognitiv funktion och ge en energikick för resten av dagen. Vilotider kan variera i längd beroende på individuella behov och preferenser, men vanligtvis sträcker de sig från 10 till 30 minuter.