Archive for the ‘Ekonomi’ category

Upphöra

March 29th, 2020

De senaste åren har ungefär sjuttio tusen nya företag startats i Sverige, ungefär åttio procent av nyföretagandet skedde inom tjänstesektorn och resterande tjugo inom industri och jordbruk. Nystartade företag inom just industrinäringarna överlever generellt sett oftare än de nystartade företagen inom tjänstesektorn och den högsta överlevnadsgraden finner man inom jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen. En lite dystrare läsning för tjänstesektorn men inte alla företag har blivit insolventa, och sedan gått i konkurs. Det kan vara frivilliga beslut att lägga ner företagen som ligger bakom en del av siffrorna bakom att just tjänstesektorn har en något lägre överlevnadsgrad , många är enmansföretag och en stor del nystartas och drivs av människor i pensionsåldern, som kanske känner att det är kul under några år. Sedan kanske ingen vill ta över och det går inte att hitta en köpare heller då kvarstår att avveckla bolaget på ett seriöst sätt.