Archive for August, 2020

Fälleben

August 18th, 2020

Fälleben är nere i Skåne en benämning på det krokben som man gör med någon eller som man kan göra själv som inte misstag när man är slarvig. Oavsett varför det händer så är det inte alltför trevligt liten beroende på var man hamnar till slut efter att ha fallit. Däremot finns det en tillverkare som Exxent vars produktion bland annat omfattar fällbara saker. Fast då gäller det mer åt möbelhållet som fällbord vars namn förvisso kan föranleda en att tro att det ramlar omkull av sig själv eller rent av fäller dig. Det sistnämnda kan dock hända fast då är det mer om man sätter sig vid bordet eller kliver upp oförsiktigt. Däremot så fäller det inte ned sig själv om man inte gör det aktivt. Såvida det nu inte är trasigt eller man stöter till bordet oförsiktigt fast då kanske man skall säga att det ramlar istället.