Posts Tagged ‘uppror’

Över?

March 2nd, 2011

Striderna i Libyen tyder på att regimen fortfarande inte har en enda tanke på att träda tillbaka. En utveckling som verkar högst oroande. Först att de faktiskt lyckas hindra upproret men även att väst får för sig att ingripa militärt i det hela. En utvecklingen som knappast kommer tas emot med blida ögon i resten av arabvärlden. För det är trots allt oljan som oroar. Eller rättare sagt risken för brist på olja som skulle kunna få väst att gripa in. Visserligen motiveras det då av andra orsaker för att det skall se lite bättre ut.