Archive for March, 2019

Lyckat

March 17th, 2019

Hur skapar man ett lyckat evenemang, vare sig det gäller en kickoff eller en konferens? Det första är att vara väldigt tydlig med budskapet, varför anordnas eventet och för vem? En fest att tjäna pengar på eller handlar det om team building på kontoret?

Sätt en tidsplan, vad det än gäller så gäller det att komma fram till vad som är målet och hur det ska uppnås. Hur lång tid och hur mycket resurser i form av pengar och personal finns att tillgå för att genomföra det hela eller vända på frågan och istället räkna på vad som kan uppnås med det som finns att tillgå i resurser och sen försöka göra det bästa av det.

Tid program och plats är viktigt att tänka på, och att det inte alltid blir som det var tänkt. Flexibilitet är viktigt och det fysiska rummets begränsningar för vad som är skådeplatsen till det hela.

Eventmöbler som passar för arrangemanget bör vara genomtänkta, och passa in i lokalen samt vara av någorlunda liknande kvalitet. Val av lokal, plats, storlek och möblemang kan vara nog så viktigt beroende på vilken sorts evenemang det handlar om. Möblerna ska gärna vara lätta så de kan flyttas snabbt och enkelt och anpassas efter lokalens förmåga, är de fällbara eller stapelbara kan de ge plats för andra arrangemang som inte kräver möbler.